Energie van Hollandsche bodem in Zevenaar

08-04-2015

Hal 12 biedt straks plaats voor zonnepanelen

(persbericht gemeente Zevenaar, 8 april 2015)

Het College van B&W van gemeente Zevenaar heeft besloten om het dak van Hal 12 van het BAT beschikbaar te stellen en te verhuren voor een zonnedak met zonnepanelen voor en door een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie.

Genoemd besluit geldt voor het gedeelte van het dak dat niet gebruikt wordt voor de zonnepanelen voor eigen gebruik op het dak van Hal 12. Gemeente Zevenaar en de andere toekomstige gebruikers van Hal 12 zullen namelijk zelf ook gebruik gaan maken van zonne-energie.

Lokaal initiatief voor duurzame energie

Het beschikbaar stellen van ruimte voor een zonnedak voor collectief gebruik is interessant voor inwoners, MKB'ers en ZZP'ers die zelf geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen hebben (binnen het postcode gebied). Op die manier is het mogelijk voor hen om ook zelf groene stroom op te wekken, de energierekening te verlagen en een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Deze ontwikkeling sluit geheel aan bij de ambities uit het coalitieakkoord, een aanjager zijn en het stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van milieu en duurzame energie.

 

http://www.zevenaar.nl/internet/persberichten_295/item/08-04-2015-hal-12-biedt-straks-plaats-voor-zonnepanelen_36311.html