Na realisatie zonnepark meer dieren en planten op Gansewoirt

12-09-2014

Na realisatie zonnepark meer dieren en planten op Gansewoirt

 

Energie van Hollandsche bodem heeft Ginkel Groep onderzoek laten doen naar de natuurlijke waarden van zonnepark Gansewoirt. Dat is verplicht vanwege de ontheffing flora en faunawet, maar wij willen bovenal daar bij de aanleg van  het zonnepark rekening mee houden.

 

Natuurwaarden

 

Het terrein heeft nu beperkte natuurwaarden, en dat was ook onze verwachting. Bij de aanleg houden we rekening met het (broed) seizoen van vogels. Verder doen we – voordat we het park aanleggen – nog verder onderzoek naar de aanwezigheid van poelkikkers. De ecologen van Ginkel Groep sluiten die vooralsnog niet uit.

 

Energie van Hollandsche bodem wil positief bijdragen aan flora en fauna. Hier onder andere door de aanplant van heggen rondom het park en wat struwelen.