Wat is onbeperkt salderen?

Wie zonnepanelen op het dak van de eigen woning heeft kan onbeperkt salderen. Dat betekent dat wat jij aan kWh met je eigen panelen opwekt wordt weggestreept tegen het aantal kWh dat je verbruikt. Je zou kunnen zeggen dat de meter ‘achteruit’ draait als jouw panelen zonne-energie produceren. Het energiebedrijf kijkt naar je verbruik en je productie over een heel jaar. Voorwaarde is wel dat je in een jaar niet meer produceert dan je verbruikt. Het energiebedrijf regelt dit voor jou via jouw energierekening.

 

Hoe zit dat met panelen op een zonnepark of - dak (salderen op afstand)?

Neem je deel in een energiecoöperatie dan kan je salderen op afstand. Dat werkt anders dan onbeperkt salderen. Over het aantal kWh dat je thuis verbruikt betaal je nu energiebelasting. In de wet is geregeld dat je een korting op die energiebelasting kunt krijgen als je zonne-energie ergens anders dan op je eigen dak opwekt. Daar is wel een aantal eisen aan gesteld:

 

1. Je bent lid van een energiecoöperatie die eigenaar is van het zonnepark of –dak. Jouw lidmaatschap betekent dat je geld aan de energiecoöperatie hebt geleend zodat zij het zonnepark of –dak kan realiseren. Hoeveel geld jij aan de energiecoöperatie leent, wordt bepaald door het aantal zonnepanelen waarmee jij in een zonnepark of –dak wilt deelnemen.

 

2. De zonnepanelen moeten liggen in dezelfde postcoderoos als waar jij woont. Dat betekent dat je woont in hetzelde postcodegebied waarin het zonnepark of –dak ligt of in een direct daaraan aangrenzend postcodegebied. Per project geven wij aan om welke postcodes het gaat.

 

3. De korting geldt alleen voor wat jij thuis of in jouw onderneming aan stroom verbruikt. Je mag meer zonne-energie produceren maar dat levert je niet meer korting op de energiebelasting op. Het energiebedrijf regelt de verrekening met jouw energierekening.

 

4. Je moet een zogenaamde kleinverbruiker zijn. Dat betekent dat jouw verbruik thuis of in jouw bedrijf niet meer dan 10.000 kWh per jaar mag zijn. Als je zonnepanelen op jouw eigen dak hebt, dan moet je die hiervan aftrekken.

 

Hoe gaat de verrekening?

Net zoals nu. Jij krijgt een rekening van je energiebedrijf. Alleen is nu op deze rekening de verrekening van de korting op de energiebelasting opgenomen. Resultaat is een lager totaalbedrag.

 

Zit ik nu vast aan het energiebedrijf van de coöperatie?

Nee, jij mag je eigen energiebedrijf kiezen, net als nu. Voor de energiecoöperatie onderhandelt Energie van Hollandsche bodem wel met energiebedrijven over de beste prijs voor de eerste 2 jaar. Zodat jij de hoogste prijs krijgt voor de opgewekte zonnestroom en de laagste prijs betaalt voor je thuisgebruik en administratie. Daarom doen wij leden van  de coöperatie een collectief aanbod. Samen voor de beste deal!

 

Wat als ik verhuis of als ik mijn aandeel wil verkopen?

1. Verhuis jij binnen de postcoderoos van jouw zonnepark dan behoudt jij het belastingvoordeel en de winst uit de verkoop van stroom die jouw zonnepanelen produceren.

 

2. Verhuis jij binnen 15 jaar naar buiten de postcoderoos dan verlies jij het belastingvoordeel (die 15 jaar geldt) maar blijf je wel profiteren van de winst uit de verkoop van stroom die jouw zonnepanelen produceren. Het handigst is dan om jouw panelen te verkopen aan een ander (nieuw) lid van de coöperatie. Verhuis je na 15 jaar, dan maakt het niet uit. Je hebt dan toch geen belastingvoordeel meer maar je blijft wel profiteren van de winst uit de verkoop van de stroom die jouw zonnepanelen produceren. Ongeacht waar je woont.

Energie van Hollandsche bodem streeft ernaar dat jij je zonnepanelen in 10 jaar hebt terugverdient. Dus als jij na 10 jaar naar buiten de postcoderoos verhuist. Dan verlies je weliswaar jouw belastingvoordeel maar blijf je nog steeds 15 jaar profiteren van de winst uit de verkoop van de stroom die jouw zonnepanelen produceren.

 

3. Verkopen mag ook zonder dat jij verhuist. De verkoopprijs hangt af van het aantal panelen en de marktprijs (waarde) van de zonnepanelen

 

En andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals overlijden?

In principe gaat dat hetzelfde als bij verhuizen of verkopen.